PETERgogikum - Danmarks podcast om pædagogik

PETERgogikum - 21 - Didactica: kunsten at lære fra sig

January 12, 2023 Peter Frostholm & Jakob Bjerre Season 3 Episode 21
PETERgogikum - 21 - Didactica: kunsten at lære fra sig
PETERgogikum - Danmarks podcast om pædagogik
More Info
PETERgogikum - Danmarks podcast om pædagogik
PETERgogikum - 21 - Didactica: kunsten at lære fra sig
Jan 12, 2023 Season 3 Episode 21
Peter Frostholm & Jakob Bjerre

Didactica: kunsten at lære fra sig:

Denne gang skal vi forstå det at undervise og lære fra sig som en særlig indstilling og praksis. Vi skal tale om didaktik, som en særlig ramme for undervisning - men det er i en helt særlig indpakning: dette afsnits helt særlige afsæt er bogen Mulighedernes Didaktik

Med denne bog bliver vi opfordret til at ”tænke skole og videregående uddannelser i nye retninger”… og det er fordi vores samfund og samtid har brug for netop det, må vi forstå. Vi citerer fra bogen: ”Det bør… være en naturlig opgave for alle uddannelser at medvirke til at gøre de studerende forandringsparate, nytænkende og foretagsomme. Dette indebærer at skabe rammer, der muliggør udviklingen af et individuelt mindset, der gør, at den studerende både føler sig i stand til, men også har lyst til aktivt at udforske og udnytte muligheder.” Og det kalder på en særlig didaktik… Lyt med!
Vært og moderator: Peter Frostholm
Redaktion og idé: Peter Frostholm og Jakob Bjerre
Musik, grafik og produktion: Jakob Bjerre

Show Notes

Didactica: kunsten at lære fra sig:

Denne gang skal vi forstå det at undervise og lære fra sig som en særlig indstilling og praksis. Vi skal tale om didaktik, som en særlig ramme for undervisning - men det er i en helt særlig indpakning: dette afsnits helt særlige afsæt er bogen Mulighedernes Didaktik

Med denne bog bliver vi opfordret til at ”tænke skole og videregående uddannelser i nye retninger”… og det er fordi vores samfund og samtid har brug for netop det, må vi forstå. Vi citerer fra bogen: ”Det bør… være en naturlig opgave for alle uddannelser at medvirke til at gøre de studerende forandringsparate, nytænkende og foretagsomme. Dette indebærer at skabe rammer, der muliggør udviklingen af et individuelt mindset, der gør, at den studerende både føler sig i stand til, men også har lyst til aktivt at udforske og udnytte muligheder.” Og det kalder på en særlig didaktik… Lyt med!
Vært og moderator: Peter Frostholm
Redaktion og idé: Peter Frostholm og Jakob Bjerre
Musik, grafik og produktion: Jakob Bjerre