PETERgogikum - Danmarks podcast om pædagogik

PETERgogikum - 20 - Det’ Værker om Über Pädagogik med Anders Nold Pedersen

December 12, 2022 Peter Frostholm & Jakob Bjerre Season 2 Episode 19
PETERgogikum - 20 - Det’ Værker om Über Pädagogik med Anders Nold Pedersen
PETERgogikum - Danmarks podcast om pædagogik
More Info
PETERgogikum - Danmarks podcast om pædagogik
PETERgogikum - 20 - Det’ Værker om Über Pädagogik med Anders Nold Pedersen
Dec 12, 2022 Season 2 Episode 19
Peter Frostholm & Jakob Bjerre

Vi rykker i dag til Tyskland –  til Nyhumanisternes og deres dannelsesblik - nemlig Bildungforståelsens moderland. For vi skal i dag se på den tyske oplysningsfilosof Immanuel Kants Über Pädagogik som udkommer i 1803. Heri får vi blandt andet at vide, at ungdommen skal udvikle deres anlæg og de skal lære at tænke selv.

 Vi taler om en pædagogik løsrevet fra religionen – mennesket skal nu ikke kigge mod Gud og kirken for svar, men betjene sig at sin egen fornuft og skabe sig selv og verden. Nu bliver opdragelse og dannelse et samfundets anliggende. Om Pædagogik bygger på Kants forelæsninger på universitetet i Königsberg fra 1770’erne og 80’erne og afspejler i sig selv tidens forandring og de pædagogiske ballader, som det fører med sig. 

Om Pædagogik er bestemt ikke et af Kants vigtigste værker, siger dagens gæst Men med Om Pædagogik som afsæt kan vi hæve os op og se mere bredt på Kants dannelse og menneskesyn. Til at blive klogere på Über Pädagogik i denne anden udgave af PETERgogikum – Det’ Værker, har vi inviteret lektor ved Pædagoguddannelsen, VIA University College i Randers Anders Nold Pedersen
Vært og moderator: Peter Frostholm
Redaktion og idé: Peter Frostholm og Jakob Bjerre
Musik, grafik og produktion: Jakob Bjerre

Show Notes

Vi rykker i dag til Tyskland –  til Nyhumanisternes og deres dannelsesblik - nemlig Bildungforståelsens moderland. For vi skal i dag se på den tyske oplysningsfilosof Immanuel Kants Über Pädagogik som udkommer i 1803. Heri får vi blandt andet at vide, at ungdommen skal udvikle deres anlæg og de skal lære at tænke selv.

 Vi taler om en pædagogik løsrevet fra religionen – mennesket skal nu ikke kigge mod Gud og kirken for svar, men betjene sig at sin egen fornuft og skabe sig selv og verden. Nu bliver opdragelse og dannelse et samfundets anliggende. Om Pædagogik bygger på Kants forelæsninger på universitetet i Königsberg fra 1770’erne og 80’erne og afspejler i sig selv tidens forandring og de pædagogiske ballader, som det fører med sig. 

Om Pædagogik er bestemt ikke et af Kants vigtigste værker, siger dagens gæst Men med Om Pædagogik som afsæt kan vi hæve os op og se mere bredt på Kants dannelse og menneskesyn. Til at blive klogere på Über Pädagogik i denne anden udgave af PETERgogikum – Det’ Værker, har vi inviteret lektor ved Pædagoguddannelsen, VIA University College i Randers Anders Nold Pedersen
Vært og moderator: Peter Frostholm
Redaktion og idé: Peter Frostholm og Jakob Bjerre
Musik, grafik og produktion: Jakob Bjerre